Etter att me i fjor opna #sognaheisen så har mange funne vegen til Hafslo for skikøyring med skjerm. I vårt område har tradisjonell paragliding godt fotfeste blandt Lustringar og tilreisande.bratt moro skjerm

Me merkar stor auke i trafikk på denne sporten, og fykarane som dei kallar seg, er blitt svært glade i å nytte anlegget vårt til dette. Det seiest att etter #sognaheisen kom opp så har me eit av dei beste anlegga i landet på akkurat dette.

Dette set me stor pris på og me set sikkerheit høgt på utøvinga. Alle som fyk skal blandt anna registrere seg hjå oss og nytte ulike sikkerheitssystem og rutinar for att dette vert utført trygt. Sogn Skisenter er i løpande dialog med fykarar i gjennom møter og enkelt besøkande.

Fykarar eg og tildelt eige landingsområde som skal nyttast.

Håpar de som oss nyt det spektakulere synet att folk fyk utover Modvoberget. I Fjellsportfestivalen fikk me masse nye tilreisande sofyking opp nedm fauk mykje under festivaldagane.

Sjå berre denne filmen frå Bratt Moro: https://vimeo.com/156391397

Foto: Ingrid Kreken, Andrea Røysum, Anita Vedå og speedriderene sjølv.
Klipp: Ingrid Kreken og Andrea Røysum
extrememusic.com

Produsert av Høyde Media for Bratt Moro i samband med Fjellsportfestivalen 2016.