SPEEDRIDING

I Sogn Skisenter ligger forholda svært godt tilrette for å drive med speedriding og det lokale lauget Sogn Fartsfykarlaug driv kursing og trening. 

Speedriding er ein luftsport der du sett utfor ein bakke med ski på beina og skjerm over hovudet.

Du vekslar mellom å ha skia nedi bakken og å fly. Utan ski, som på sommaren, kallast det speedflying.

Speedriding krev lisens. Les meir om hvilke krav som gjeld hos Norsk Luftsportforbund