Kamera 1 - Bunnstasjon Sogn Skisenter - 325moh


Kamera 2 - Mast 16 - 730 MOH


Kamera 3 -Barneområdet -325moh


Kamera 4 - Toppstasjon - 900 moh