OPNINGSTIDER


FREDAG - SØNDAG 10:00 -16:00

_______________

KVELDSOPE

TIRSDAG & TORSDAG 18:00 - 21:00

_______________

ÅPENT DAGLIG VEKE 7 - TOM10

FERIAR 10-16