I Sogn Skisenter kan du kjøpe heiskort både online eller i billettluka.

   Hos oss har du også følgjande fordeler:

  • Gratis trekk for alle under 6 år. Må ha med følgje i anlegget.

  • Gratis sesongkort for alle 4. klassingar

  • Gratis utlån av hjelm

  • Gratis parkering

  • Gratis wifi

 

HEISKORT SESONG 2019/2020


Type kort                   UNG 7-17         VAKSEN FAMILIE
                                      STUDENT         (frå 18 år
                                      SENIOR

Sesongkort                  3 090                 4 190    

Dagskort                         290                    390 990

Dagskort + kveld           370                    470


2 timar                            190                    250

3 timar                            240                    330

Kveld 170 220

Enkelttur                          80                    80

10 turar                        640           640

20 turar                        1120               1120

30 turar                        1560                1560

Keycard                             70                     70

__________________________________________________________

DAGSKORT FAMILIE (VALFRIE DAGAR)

Familie i same husstand, inntil 2 vaksne og barn under 18 år.

Fleirdagskort gjeld valfrie dagar.

Type kort                                   FAMILIE UNG VAKSEN

Dagskort 2 dagar 1 610 540 700

Dagskort 3 dagar 2 090 730 960

Dagskort 4 dagar 2 680 910 1150

Dagskort 5 dagar 3 160 1050 1350

Dagskort 6 dagar 3 650 1340 1690

Dagskort 7 dagar 4 140 1520 1890

____________________________________

FAMILIEKORT - SESONG

Gjeld familie i same husstand med minst 3 personar.
Korta gjeld for ungdom til og med 17 år og føresette i same husstand.

Type kort                                   Pris

Familiekort 3 personar          8 760

Pr. person utover 3 stk            880

________________________________________________________

FLEIRDAGARSKORT MED KVELDSOPE

Gjeld valfrie dagar.

Type kort                   UNG 7-17         VAKSEN
                                      STUDENT          (frå 18år)
                                      SENIOR

2 dagers                          610                    800    

3 dagers                          800                 1 000

4 dagers                       1 110                 1 330

5 dagers                       1 370                 1 590

6 dagers                       1 550                 1 840

7 dagers                       1 770                 2 100


_________________________________________________________

FLEIRDAGARSKORT - VALFRIE DAGAR

Type kort                   UNG 7-17         VAKSEN
                                     STUDENT          (frå 18år)
                                     SENIOR

2 dagers                          520                    680

3 dagers                          730                    960

4 dagers                          910                 1 150

5 dagers                       1 050                 1 350

6 dagers                       1 340                 1 690

7 dagers                       1 520                 1 890

_____________________________________________________________________________________

SOGNAPASS - SOGN SKISENTER & SOGNDAL SKISENTER

Sognapass er eit felleskort som gjeld sammenhengende dager i Sogn Skisenter og Sogndal skisenter.
 

Type kort                   UNG 7-17         VAKSEN
                                      STUDENT        (frå 18år)
                                      SENIOR


Dagskort 2 dagar          650                     830

Dagskort 3 dagar          880                  1 130

Dagskort 4 dagar       1 110                 1 380

Dagskort 5 dagar       1 320                  1 510

Dagskort 6 dagar       1 500                  1 640

Sesong                         4 230                  5 540

________________________________________________________

SOGNAPASS - SESONGKORT FAMILIE

Sognapass er eit felleskort som gjeld sammenhengende dager i Sogn Skisenter og Sogndal skisenter..

Type kort                        Pris

Familie 3 personar      10 870

Familie 4 personar      11 970

Familie 5 personar      13 070


  • Kort er personleg og kan ikkje overdragast til andre

  • Mista sesongkort vert erstatta med 150 kr

  • Ved driftsstans vert ikkje kort erstatta

  • Senior er frå fylte 65 år

  • Ein må ha Skidata sitt keycard som er gyldig for vårt anlegg (gjeld ikkje enkelttur). Keycard gjenbrukskort kr 70, eingongskort kr 10.