Heiskort

I Sogn Skisenter kan du kjøpe heiskort både online eller i billettluka.

   Hos oss har du også følgjande fordeler:

  • Gratis trekk for alle under 6 år. Må ha med følgje i anlegget.
  • Gratis sesongkort for alle 4. klassingar
  • Gratis utlån av hjelm
  • Gratis parkering
  • Gratis wifi

heiskort

 

Type kort                   Ung 7-16/         Vaksen
                                     Student/           frå 17år
                                     Senior

Sesongkort                  2 950                 3 880    

Dagskort                         280                    380

Dagskort
(kun Banktrekket)         150                    180

Dagskort + kveld           370                    470

Tors kveld +
fre, lør, søn                    810                 1 040

Kveld                              170                     220

Kveld
(kun Banktrekket)        150                    180  

2 timer                           190                    250

3 timer                           230                    300

Enkelttur                          60                      60

10 turar                          470                   470        

20 turar                          890                   890

30 turar                       1 210                1 210 

Keycard                             70                     70


Familiekort - Dagskort

Familie i same husstand, inntil 2 vaksne og barn under 17 år.

Type kort                                   Pris

Dagskort                                      890

 

familiekort - sesong

Gjeld familie i same husstand med minst 3 personar.
Korta gjeld for ungdom til og med 18 år og føresette i same husstand.

Type kort                                   Pris

Familiekort 3 personar          8 180

Pr. person utover 3 stk             790

 

fleirdagarskort med kveldsope
- valfrie dagar

Type kort                   Ung 7-16/         Vaksen
                                     Student/           frå 17år
                                     Senior

2 dagers                          590                    780    

3 dagers                          870                 1 040

4 dagers                       1 080                 1 290

5 dagers                       1 330                 1 540

6 dagers                       1 510                 1 790

7 dagers                       1 720                 2 040


fleirdagarskort - valfrie dagar

Type kort                   Ung 7-16/         Vaksen
                                     Student/           frå 17år
                                     Senior

2 dagers                          500                    660

3 dagers                          700                    930

4 dagers                          890                 1 115

5 dagers                       1 050                 1 310

6 dagers                       1 290                 1 630

7 dagers                       1 520                 1 890


SOGNAPASS - SOGN SKISENTER & SOGNDAL SKISENTER

Felleskort til bruk i begge anlegga. Gjeld dagar etter kvarandre.
 

Type kort                   Ung 7-16/         Vaksen
                                     Student/           frå 17år
                                     Senior

Sesong                         3 850                  5 100

Dagskort 2 dagar          600                     760

Dagskort 3 dagar          810                  1 040

Dagskort 4 dagar       1 020                  1 280

Dagskort 5 dagar       1 220                  1 390

Dagskort 6 dagar       1 380                  1 500


SOGNAPASS - SESONGKORT FAMILIE

Type kort                        Pris

Familie 3 personar      10 000

Familie 4 personar      11 000

Familie 5 personar      12 000

 

  • Kort er personleg og kan ikkje overdragast til andre
  • Mista sesongkort vert erstatta med 200 kr
  • Ved driftsstans vert ikkje kort erstatta
  • Senior er frå fylte 65 år
  • Ein må ha Skidata sitt keycard som er gyldig for vårt anlegg (gjeld ikkje enkelttur).