HEISKORT

I Sogn Skisenter kan du kjøpe heiskort både online eller i billettluka.

   Hos oss har du også følgjande fordeler:

  • Gratis trekk for alle under 6 år. Må ha med følgje i anlegget.

  • Gratis sesongkort for alle 4. klassingar

  • Gratis utlån av hjelm

  • Gratis parkering

  • Gratis wifi

 

heiskort sesong 2018/2019

 

prisar

Type kort                   Ung 7-17/        Vaksen
                                     Student/           frå 18 år
                                     Senior

Sesongkort                  3 000                 4 000    

Dagskort                         280                    380

Dagskort
(kun Banktrekket)         150                    200

Dagskort + kveld           370                    470

Kveld                              170                     220

Kveld
(kun Banktrekket)        150                    200  

2 timer                           190                    250

3 timer                           240                    330

Enkelttur                          70                    70

10 turar                        550           550

20 turar                        980               980

30 turar                       1 260                1 260 

Keycard                             70                     70


Familiekort - Dagskort

Familie i same husstand, inntil 2 vaksne og barn under 18 år.

Fleirdagskort gjeld valfrie dagar.

Type kort                                   Pris

Dagskort                                      890

Dagskort 2 dagar 1 560

Dagskort 3 dagar 2 030

Dagskort 4 dagar 2 600

Dagskort 5 dagar 3 070

Dagskort 6 dagar 3 540

Dagskort 7 dagar 4 020

 

familiekort - sesong

Gjeld familie i same husstand med minst 3 personar.
Korta gjeld for ungdom til og med 17 år og føresette i same husstand.

Type kort                                   Pris

Familiekort 3 personar          8 500

Pr. person utover 3 stk            850

 

fleirdagarskort med kveldsope

Gjeld valfrie dagar.

Type kort                   Ung 7-17/         Vaksen
                                     Student/           frå 18år
                                     Senior

2 dagers                          590                    780    

3 dagers                          870                 1 040

4 dagers                       1 080                 1 290

5 dagers                       1 330                 1 540

6 dagers                       1 510                 1 790

7 dagers                       1 720                 2 040


fleirdagarskort - valfrie dagar

Type kort                   Ung 7-17/         Vaksen
                                     Student/           frå 18år
                                     Senior

2 dagers                          520                    680

3 dagers                          730                    960

4 dagers                          910                 1 150

5 dagers                       1 050                 1 350

6 dagers                       1 340                 1 690

7 dagers                       1 520                 1 890


SOGNAPASS - SOGN SKISENTER & SOGNDAL SKISENTER

Felleskort til bruk i begge anlegga. Gjeld dagar etter kvarandre.
 

Type kort                   Ung 7-17/         Vaksen
                                     Student/           frå 18år
                                     Senior

Sesong                         3 980                  5 280

Dagskort 2 dagar          620                     790

Dagskort 3 dagar          840                  1 080

Dagskort 4 dagar       1 060                  1 320

Dagskort 5 dagar       1 260                  1 440

Dagskort 6 dagar       1 430                  1 560


SOGNAPASS - SESONGKORT FAMILIE

Type kort                        Pris

Familie 3 personar      10 400

Familie 4 personar      11 400

Familie 5 personar      12 400

 

  • Kort er personleg og kan ikkje overdragast til andre

  • Mista sesongkort vert erstatta med 150 kr

  • Ved driftsstans vert ikkje kort erstatta

  • Senior er frå fylte 65 år

  • Ein må ha Skidata sitt keycard som er gyldig for vårt anlegg (gjeld ikkje enkelttur). Keycard gjenbrukskort kr 70, eingongskort kr 10.