Det har kome mykje snø på Hafslo i vinter!
Mykje nedbør på kalde dagar betyr
djup puddersnø!

Her kan du sjå  videoar frå mange av dei
flotte dagane!

Velkommen til fleire
flotte skidagar på Sogn
Skisenter!

Draumedag 8. januar 2012 ved Sogn Skisenter from Fredrik Solnes Dahle.

Heggmyrane 5. februar 2012 frå Fredrik Solnes Dahle.

Sogn Skisenter 19. februar 2012 frå Arthur Bremer Brynjulfsen.

Sogn Skisenter 20 til 22. januar 2012 frå «gundersen og meg»

Youpow 2012 frå Andlets Pudder