Me ønskjer alle våre gjester, samarbeidspartnerar og ikkje minst dugnadspersonellgodt nytt år

GODT NYTT ÅR!

Håpar alle får ei fin feiring inn i det nye året, og måtte me få eit flott og snørikt 2016!