ME HELD OPE FRAMOVER!IMG_7678

Hugs att vår-ski-køyring ofte er ei svært god oppleving!

Kommande helg køyrer me 25% på dagskort.

Så har ikkje du prøvd #sognaheisen eller Sognefjordløypa i år, er det framleis mogeleg.

Ta med deg ein nabo eller ven og gjer eit lite kupp i helga.

VELKOMMEN PÅ SKI!