Frå 2. Februar held me ope kvar dag frå veke 6-9, altso fram til denIMG_8108 2. Mars.

Det vert vanleg kveldskøyring i same periode, så for deg med sesongkort får du fullt utbytte av kortet ditt.

Hugs at me alltid har:
-gratis parkering
-gratis barneheis
-gratis hjelm til små og store
-gratis wifi/nett i kafeen