13 Km langrennsstrase er i dag ferdig preparert for klassisk og fristil.